petak, 12. listopada 2012.

Join the Resistance - Fall in Love: ZAF 2012, jedno lično viđenje

Izuzetan osvrt na ovogodišnji ZAF.

...Samoorganizovanje, samofinansiranje, autonomija, uzajamna podrška, poverenje, briga, posvećenost. Nikakva komunikacija s vlastima i fondacijama i nikakvo oponašanje vlasti. Sami svoji kuvari i komunalci! Tako može sve. Ali, to kao da je nekima promaklo. Opet su pitali: "Šta je alternativa?" Ona je već tu. To se već dešava. Ipak, videćemo zašto je između te dve perspektive nesporazum neizbežan i nerešiv...

http://kontra-punkt.info/join-the-resistance-fall-in-love-zaf-2012-jedno-li%C4%8Dno-vi%C4%91enje

Nema komentara:

Objavi komentar