četvrtak, 29. listopada 2015.

Act Mobile Tour Zine; "Fanzini i nezavisno izdavaštvo kao kulturološki fenomen"

ACT MOBILE ZINE TOUR
30.10.2015 (petak), 18.00h, Nigdjezemska!


ACT mobile zine tour je turneja kojom se predstavlja projekt arhiviranja i digitalizacij
e fanzina u sklopu Knjižnice i čitaonice Tabula Rasa iz Čakovca, koja djeluje kao paralelni program udruge Autonomni centar – ACT odnosno konzorcija ACT Grupe.

Knjižnica i čitaonica Tabula Rasa (www.tabularasa.hr) djeluje od 2003. godine u Čakovcu kao mjesto otvorenog karaktera, mjesto za diskusije, radionice i druge aktivnosti, javna je i dostupna svima te sadrži specijaliziranu građu.

Dio knjižnične građe, koju držimo izrazito bitnim, je i veliki arhiv fanzina od preko 2000 raznih izdanja iz cijelog svijeta koji su grupirani prema abecedi i dijelovima svijeta iz kojih dolaze.

Shvativši važnost nezavisnog izdavaštva i fanzinske scene koja je najveći razvoj doživjela 90-ih godina, odnosno fanzina kao važnog kulturološkog fenomena i sredstva komunikacije na nezavisnoj sceni, odlučili smo digitalizirati fanzine i postaviti ih u online bazu otvorenu za javnost na domeni www.fanzini.hr. Na taj način stvaramo javnu kolekciju dostupnu svima tj. projekt u kojem mogu participirati svi zainteresirani. Stoga je ova turneja zamišljena kao upoznavanje zainteresiranih s fanzinaškom građom i onime što je ona značila nekad te što danas znači biti fanzinašem.

*Diskusija: "Fanzini i nezavisno izdavaštvo kao kulturološki fenomen" na kojem ćemo okupiti sudionike nezavisne scene te kroz diskusiju povezati nezavisne knjižnice, projekt digitalizacije fanzina, lokalnu fanzinsku scenu te razvoj i utjecaj fanzinske subkulture.

Kroz razgovor nas vodi Sebastijan Brumec, ACT Čakovec

*Radionica skeniranja fanzina: svi zainteresirani mogu donijeti vlastite primjerke ili pregledati te obraditi dio neobrađenog arhiva knjižnice i skenirane ih uploadati direktno u online bazu fanzini.hr.

U sklopu Izložbe fanzina predstavit ćemo vam dio građe s naglaskom na fanzine s naše i lokalne scene vašeg grada.

U ovoj turneji uz Knjižnicu i čitaonicu Tabula Rasa udruge ACT, sudjeluju i partneri Udruga Škatula iz Rijeke, Infoshop Iskra iz Zadra te K.V.A.R.K. iz Križevaca.

Nakon radionice na večer će uslijediti slušaona! Još informacija uskoro!

Program omogućili:
ACT Čakovec
www.actnow.hr
Knjžnica Tabula Rasa
www.tabularasa.hr

NIGDJEZEMSKA
nigdjezemska.info

četvrtak, 10. rujna 2015.

9. Balkanski anarhistički sajam knjiga / 9th Balkan Anarchist bookfair

Balkanski anarhistički sajam knjiga je događanje koje svake godine mijenja mjesto.

Ove godine sajam knjiga će se odvijati u Autonomnom društvenom centru Nigdjezemska u Zadru.

Zašto Zadar? O Prostoru:

Nakon dvije godine obnavljanja i oživljavanja prostora u napuštenom vojnom kompleksu, ovog proljeća Autonomni društveni centar Nigdjezemska je otvorio svoja vrata i počeo sa aktivnostima. Nigdjezemska je nastala iz potrebe za nepostojećim prostorom gdje bi se organizirale aktivnosti kao “uradi sam” koncerti, diskusije i radionice, filmske projekcije, vrt, besplatni dućan, infoshop, radionica i ostale aktivnosti bazirane na horizintalan način.

Anarhistički sajmovi su organizirani u različitim gradovima i manjim mjestima diljem svijeta i pružaju prostor za diskusiju i razmjenu anarhističkih tema. Ideja balkanskog anarhističkog sajma knjiga je povezivanje ljudi i grupa, da bude vikend tokom kojeg se možemo susresti, diskutirati, propitivati, razmjeniti lokalna iskustva i borbe te razvijati različite perspektive i iskustva.

Sajam knjiga živi kroz participaciju i solidarnost različitih ljudi i grupa. Balkanski anarhistički sajam knjiga je prvi put organiziran 2003. godine i od tada se održao u Ljubljani, Zagrebu, Sofiji, Solunu, Mostaru i Zrenjaninu, što je stvorilo mrežu solidarnosti na Balkanu i šire.
Javite nam u naprijed ako želite održati prezentaciju, diskusiju, imati stol sa knjigama ili ako imate prijedlog za vikend.

Radujemo se čuti vas i dati dobrodošlicu vašim idejama!

. . . . . . . . . .

PRROGRAM:

Petak, 11.09.2015

12:00 Sajam knjiga - dođite i pogledajte knjige koje nude izdavači, besplatne materijale različitih grupa, novine, časopise...

14:00 Ručak

15.00 Diskusija: Represija, solidarnost i sigurnost aktivista; represija protiv anarhista u Bjelorusiji

ABC Bjelorusija potaknut će diskusije o represiji, solidarnosti i aktivističkoj sigurnosti. Htjeli bismo govoriti o represiji nad anarhistima u Bjelorusiji, podijeliti naše iskustvo o djelovanju protiv represije i ojačati ABC mrežu.

16:30 Anarhistička solidarnost i antiratne aktivnosti tijekom devedesetih (prisjećanje iz Hrvatske)

Ne postoji objektivna povijest. Postoje samo različite interpretacije onoga što se dogodilo i vrlo jasna ideja da su "obični", "mali" ljudi uvijek žrtve svih sistema, bez obzira bili oni zasnovani na ovoj ili onoj ideologiji, nacionalizmu, religiji... Ratovi koji su se dogodili tijekom devedestih stvorili su jedino žrtve. Žrtve medijske propagande, nacionalizma, država i njihovih vođa, lokalnih nasilnika, različitih poslušnika i onih koji su "samo izvršavali zapovjedi"...
U takvoj situaciji, masovnoj ratnoj psihozi, i dalje su postojali "džepovi" otpora sukobu, nacionalizmu, mržnji i samom ratu, iako je bio svugdje oko nas i postao je sastavni dio naših života. Nova normalnost. Razgovarat ćemo o anarhističkim akcijama solidarnosti, različitim antiratnim inicijativama i njihovom odjeku tijekom devedesetih.

18:00 Diskusija o gentrifikaciji, uništavanju grada i turistifikaciji (detalji uskoro)

20:00 Film; "Behind The Mask: Animal Liberation Front"

It took three years of filming, interviewing, and editing to complete. The movie was created by animal-rights lawyer Shannon Keith, who owns Uncaged Films and ARME (Animal Rescue, Media & Education). The documentary was produced in response to a perceived bias in the mainstream media against the animal rights movement.
The film is about animal rights activists who break into laboratories and other facilities to provide previously unseen footage of the way animals are used. It includes well-known names within the animal rights movement, some of whom have been imprisoned for taking direct action. The story of Jill Phipps, who was killed when she fell under a lorry while protesting against the live export of animals, is told, with her mother saying, "They call us terrorists but the reality is that over the years four animal rights activists have been killed during protests." The Telegraph has said about the film: "Regardless of what one thinks about the tactics of the Animal Liberation Front, the film is an extraordinary one that is well worth watching".

. . . . . .

Subota, 12.09.2015

12:00 Sajam knjiga - dođite i pogledajte knjige koje nude izdavači, besplatne materijale različitih grupa, novine, časopise...

13:00 Prezentacija: izdavačka kooperativa “"Radical Theory and Practice"

Radical Theory & Practice je prva neovisna izdavačka kuća u Rusiji koja se specijalizirala u anarhističkoj, antifašističkoj, radikalno ekološkoj i obrazovnoj literaturi. Tijekom prezentacije saznat ćete o radostima i nevoljama vođenja samoupravnog udruženja u represivnom kontekstu i oslanjanja malobrojan pokret. Kako se nositi s anti-ekstremističkim zakonima, kako graditi samoodrživ projekt, kako financirati i izaći iz vječnih dugova, kako ohrabriti podršku zajednice i mnoge druge teme.

14:00 Diskusija: Pritvori i deportacijski centri za izbjeglice sa Balkana u Njemačkoj

U kontekstu trenutnog vala izbjeglica koje dolaze u Europu, Njemačka pokreće represivne rekonstrukcije koje za cilj imaju brže kategoriziranje, sortiranje i deportiranje neželjenih izbjeglica. Izbjeglice iz većine balkanskih zemalja su proglašeni onima koji imaju sigurno porijeklo i sad će se za njih izgraditi veliki pritvori i deportacijski centri. Nakon kratkih uvodnih informacija o situaciji, želimo diskutirati o tome kako pokret s Balkana vidi ovu situaciju i kako bismo mogli osmisliti internacionalne intervencije kojima bi se borili protiv ovih rasističkih i represivnih planova vlade.

15:00 Ručak

16:00 Diskusija: Anarhisti u društvenim borbama u Barceloni (2010-2015)

Simultano s pokretom okupacija trgova, buntovnim generalnim štrajkovima, okupacijama, susjedskim okupljanjima, pobune protiv deložacije skvotiranog društvenog centra Can Vies, ustankom ekstremne ljevice, i mnogostrukim valovima represije pod vodstvom protuterorističkih jedinica, posljednje godine su bile turbulente u Barceloni, i anarhisti su često bili u centru zbivanja, ili su zauzimali važnu ulogu s margine društva. Gost koji živi u Barceloni propitivat će razne strategije iz domene socijalnog rata, jake i slabe strane sadašnje anarhističke pozicije, kao i perspektive u budućnosti.

17:30 Diskusija: Antimilitarizam u Grčkoj

Koliku važnost ima vojska za unutarnja i za vanjska pitanja države? Ima li Grčka država geostrateške interese? Ima li Grčka ekspanzivne teritorijalne interese i strategije? Koliko su stare i stabilne te strategije, mijenjaju li se s promjenom svake nove vlade? Primjeri grčkog militarizma u doba Syrize.

19:00 Otvorena diskusija: Nevladine organizacije i institucionalizacija društvenih pokreta

Koje je porijeklo nevladinih organizacija, koju funkciju imaju u kapitalističkoj demokraciji i koji utjecaj imaju u našim pokretima? Postoji li ravnoteža između resursa kojima doprinose i pacifikacije ili institucionalizacije koju mogu uzrokovati? Koje strateške odnose i diskurse vezane za nevladine organizacije bismo trebali promovirati? Ovo će biti otvorena diskusija zasnovana na iskustvima i perspektivama sudionika.

22:00 Koncert - Cult Syndrome i Split Veins ( total pank UK)

Nedjelja

12.00 Doručak i sajam
13.00 Ručak

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Balkan Anarchist bookfair is an annual anarchist event that changes location each year.

This year BASK will take place in Autonomous cultural Centre Nigdjezemska in Zadar!

Why Zadar ? About the space:
After two years of restoring and cleaning the building in abandoned military barracks, this spring the Autonomous cultural Centre Nigdjezemska opened it’s doors. Nigdjezemska arose out of the missing space in Zadar for people to organize activities like d.i.y gigs, discussion and workshops, movie screenings, freeshop, bicycle repairing, gardening and other activities on self-organized and horizontal level!

Anarchist bookfairs are organized in different cities over the world and open space for discussion and exchange about anarchist topics. The idea of Balkan anarchist bookfair is to connect different anarchist people and groups and to be a weekend, on which we can meet each other, discuss, question, exchange local experiences and struggles and develop perspectives for local and also international resistance.

The bookfair lives through participation and solidarity of different people and groups. Balkan Anarchist Bookfair was first organised in 2003 and since then it happened in Ljubljana, Zagreb, Sofia, Skopje, Thessaloniki, Mostar and Zrenjanin, which created solidarity network through the Balkan and beyond.
Please let us know in advance, if you want to do a presentation, discussion, book stall or if you have other suggestions for the weekend! We only have limited sleeping places.

. . . . . . . . . .

PROGRAM:

Friday:

12.00 Bookfair start - come and check the books of different publishers, free materials from various groups, newspapers, magazines ...

14.00 Lunch

15.00 Talk: Repressions, solidarity and activist security: repression against anarchists in Belarus

"ABC Belarus will inspire discussions about repressions, solidarity and activist security.
We would like to tell about repressions against anarchists in Belarus, to share our experience of how to counteract against repressions and to strenghten ABC network".

16.30 Talk: Anarchist solidarity and anti-war initiatives in nineties (a recollection from Croatia)

"There is no objective history. There are only different interpretations of what has happened and a very clear idea that the “ordinary”, “little” people are the victims of all systems, whether these systems are founded on this or that ideology, nationalism, religion…
The wars that took part during the nineties produced only victims. Victims were caused by the media propaganda, nationalism, the states and their leaderships, local thugs, different obeyers, the ones who “carried out the orders”…
In a situation like that, mass war psychosis, there were still pockets of resistance to the conflict, nationalism, hate and the war itself, although it was all around us and became the integral part of our lives. The new normality. We will talk about anarchist actions of solidarity, different anti-war initiatives and their influence during the nineties".


18.00 Talk: gentrification, destruction of the city and touristification
-no text yet-

20.00 Movie screening: "Behind The Mask: Animal Liberation Front"

It took three years of filming, interviewing, and editing to complete. The movie was created by animal-rights lawyer Shannon Keith, who owns Uncaged Films and ARME (Animal Rescue, Media & Education). The documentary was produced in response to a perceived bias in the mainstream media against the animal rights movement.
The film is about animal rights activists who break into laboratories and other facilities to provide previously unseen footage of the way animals are used. It includes well-known names within the animal rights movement, some of whom have been imprisoned for taking direct action. The story of Jill Phipps, who was killed when she fell under a lorry while protesting against the live export of animals, is told, with her mother saying, "They call us terrorists but the reality is that over the years four animal rights activists have been killed during protests." The Telegraph has said about the film: "Regardless of what one thinks about the tactics of the Animal Liberation Front, the film is an extraordinary one that is well worth watching".

. . . . . . . .

Saturday

12.00 Bookfair start - come and check the books of different publishers, free materials from various groups, newspapers, magazines ...

13.00 Presentation: publishing co-operative "Radical Theory and Practice"

"Radical Theory & Practice is the first independent publishing co-operative in Russia specialising in anarchist, antifascist, radical ecology and education literature. During the presentation you will get to know about joys and hardships of running a self-managed co-op in the repressive context and relying on a limited in numbers movement. How to deal with anti-'extremist' laws, how to build a self-sufficient project, how to finance and get out of everlasting debts, how to encourage the support of the community and much more".

14.00 Talk: Detention- and deportation-centers for balkan-refugees in Germany

"In the context of the present wave of refugees coming to europe, the german state launches a repressive restructuring that aims at the faster categorising, sorting and deporting of undesired refugees, Refugees from most of the balkan countries are declared to come from save origins and now new huge detention- and deportation-centers especially for these balkan-refugees are going to be build. After a short input of information about these developments, we want to discuss how comrades from the balkan itself see and experience these developments and how we could imagine internationalist interventions that fight against these racist and repressive plans of the government."

15.00 Lunch

16.00 Talk: Anarchists in the social struggles in Barcelona (2010-2015)

"With the plaza occupation movement, riotous general strikes, occupations, neighborhood assemblies, the riots against the eviction of squatted social center Can Vies, the rise of the far left, and multiple waves of repression under the guise of counterterrorism, the last years have been turbulent in Barcelona, and anarchists have often been at the center of events, or playing an influential role from the margins. A comrade who lives in Barcelona will discuss various strategies from the social war, the strengths and weaknesses of current anarchist positions, as well as prospects for the future".


17.30 Talk: Antimilitarism in Greece

How important is army for a state, both for internal and external affairs?
Does the greek state have geostrategic interests? Has the greek state
expansion tensions/strategies? How old and stable are these strategies, do they change whenever the government changes? Examples of greek militarism in the age of Syriza.*

19.00 Open discussion: NGOs and the Institutionalization of the Social Movements

"NGOs and the Institutionalization of the Social Movements
What is the origin of NGOs, what function do they serve in capitalist democracies, and what effect do they have in our movements? Is there a balance between the resources they bring and the pacification or institutionalization they might cause? What strategic relations and discourses concerning NGOs should we promote?
This will be an open discussion based on the experiences and perspectives of participants".

22.00 Koncert - Cult Syndrome i Split Veins ( total punk UK)

Sunday

12.00 Coffee and Bookfair
13.00 Lunch

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contact; e mail; bask2015@riseup.net

https://bask2015.wordpress.com/

INFOSHOP ISKRA / infoshopiskra.blogspot.com
NIGDJEZEMSKA / nigdjezemska.info
Ul. Stjepana Radića
23000, Zadar

petak, 26. lipnja 2015.

Večer autorske poezije i radionica ljekovitog bilja!


Infoshop knjižnica Pippilotta i njihov Proezlotta literarni kružok će uljepšati i zamirisati dan sa radionicom ljekovitog bilja te večeri autorske poezije i proze. Vidimo se! 


19:00
Večer autorske poezije/proze 

Proezlotta kolektiv je družba proizašla iz literarnih kružoka u Pippilotti (Infoshop knjižnica, Zagreb). Već par godina se nalaze jednom tjedno i razgovaraju o svakodnevnim temama, o opažanjima svijeta, o životu, o pisanju... I čitaju svoje radove! Nemaju voditelja/icu, nemaju mentora/icu, svi povremeno zauzimaju ove uloge, autoriteti su sami sebi i ne trebaju drugih. Među sobom diskutiraju o stilovima, istražuju granice, sugeriraju druge pokušaje i bodre se međusobno kako bi preuzeli pravo na vlastite riječi. Povremeno izgovaranje riječi vježbaju pred mikrofonom. Dođi, probaj i ti!

16:00
Ljetna radionica pripravaka ljekovitog bilja

Prije nego se bacimo u izradu ljeti potrebitih pripravaka, popričat ćemo o kvaliteti djelovanja biljaka koje ćemo koristiti. Tijekom radionice izradit ćemo ulje za sunčanje, balzamza usne sa zaštitnim UV faktorom i repelent protiv nepoželjnih letećih beštija. Nakon radionice dobit ćete uzorke pripravaka koliko bude. Vaš doprinos biljkovitim informacijama dobrodošao jer uvijek i neprekidno učimo!


☀ Radionica je na donacije (za materijal itd)

☀ Na večer poezije se možete prijaviti na fb profil „Nigdjezemska“ , na mail nigdjezemska@riseup.net / na mail od infoshop.iskra@gmail.com ili možete slobodno doći i čitati što želite i bez prijavljivanja:)


Subota 27.6.2015. / NIGDJEZEMSKA, S.Radića

subota, 25. travnja 2015.

Novi broj IOSC#17!

Do slap densao je novi IOSC#17! Uz osobna preklapanja i muzičko razgibavanje u fanzinu možemo pročitati anketu sa trenutno aktivnim lokalnim pank fanzinašima, recezije fanzina, intervju sa karlovaćkim Left to Starve te revizija Bosonogo Djetinjstvo/The Truth mediterraneo tour. Šalaškicnite u infoshop!

nedjelja, 19. travnja 2015.

Akustični folk pank koncert Marko Grayhound / Nigdjezemska

U mirisnim danima iščekujućih vrućina, u procvjetalim radostima naših života, najavljujemo prvo događanje u novom prostoru Nigdjezemske!

U prolazu na svojoj balkanskoj turneji Marko Greyhound će svojim folk-pank akustičnim istrzavanjima vibrantno zaškakljati večer tako da i najozbiljniji neće moći zadržati smijeh!

http://markogreyhound.bandcamp.com/

20. 04 / Koncert će početi oko 9 sati / Upad na donacije!

Kroz cijelo popodne kuhamo i vrtimo besplatni ducan :)

"Nigdjezemska se nalazi u vojnom kompleksu "Stjepan Radić" pokraj stražnjeg ulaza Gradske knjižnice"

http://nigdjezemska.info/

utorak, 14. travnja 2015.

Abeceda nezavisne kulture: Infoshopovi

Malen doprinos i prilog o lokalnim infoshopovima,

Infoshopovi su knjižnice, čitaonice i društveni centri, mjesta susreta lokalne zajednice i aktivističkih grupa te mjesta generiranja "drugačijih" znanja.

Radio emisiju možete poslušati na; http://www.kulturpunkt.hr/content/abeceda-nezavisne-kulture-infoshopovi

četvrtak, 9. travnja 2015.

11. Anarhistički sajam knjiga!

Jedanaesti Anarhistički sajam knjiga održat će od 10. do 12. travnja 2015. u Zagrebačkom plesnom centru.

Anarhistički sajam knjiga u Zagrebu već jedanaeset godina okuplja izdavačke kuće, grupe, projekte i osobe uključene u slobodarski pokret, te sve zainteresirane za predstavljanje anarhističke/slobodarske literature i djelovanja što širem krugu ljudi. Sajam stvara mjesto susreta i otvara diskusije važne za sam pokret i društvo. Tijekom prvih deset godina sajam je okupio velik broj sudionika i sudionica, a na tisuće ljudi je posjetilo sajam i sudjelovalo u programu.

Sajam knjiga se otvara u petak, 10. travnja, u Zagrebačkom plesnom centru u 15 sati i ostaje otvoren do nedjelje 12. travnja. Kao i svake godine,sudjelovanja su najavljena iza Rumunjske, Francuske, Engleske, Njemačke, Austrije, Engleske, Srbije, Grčke, Slovenije...

Tijekom sajma će se održati niz razgovora: o školovanju, antimilitarizmu u Grčkoj, situaciji u Francuskoj (Charlie Hebdo i drugo) i Rumunjskoj... i drugim temama.

Više detalja o ovogodišnjem sajmu i programu potražite na http://www.ask-zagreb.org/

srijeda, 11. ožujka 2015.

Večera! Subota 14.03!

Još jedna u nizu đabalebaroških bezmesnih besplatnih večera!

Ove subote opet kuhamo da bi na "simboličan" način pokazali zašto radimo večere i zašto je iznimna radost ne platiti za obrok, zašto je iznimna radost imati komunalnu zajedničku kuhinju i zašto je nama ako već brojimo nula radosna brojka i zašto minus ima veću eleganciju od plusa. Nije tajna da bježimo od škole i rada kao mačke od vode, što više moguće, nije tajna da se ekonomske strukture i društvena vlast nisu uspjele uzdignuti kroz naše aktivnosti i prijateljstva. Ne kažem da svi ne živimo u istom loncu ali radi se o našim životima i borbom za njih.

"Romantično" protiv autoriteta i svake društvene hijerarhije!

Vidimo se u odsjaju naših polizanih prstiju! Ha ;)

SUBOTA 14.03 oko 20h / Knjigozemska!

srijeda, 11. veljače 2015.

Večera / Petak, 31.02 / 19h

Ovog petka uz ugodno druškanje u čudnovatoj utrobi čarobne Knjigozemske pripremamo bezmesnu đabeliznu večeru! 

Vidimo se! :)

+ kutijica za donacije

Knjigozemska / 13.02, 19h

petak, 30. siječnja 2015.

Pula [HRVATSKA]: Sigurnosno-Obavještajna Agencija posjetila RADIOAZIONE

Ujutro 23. janura 2015. pojavili su se agenti Sigurnosno-obavještajne službe, SOA, kako bi razgovarali sa mnom u vezi mojeg web-sitea RadioAzione Hrvatska, i s mojim suprugom, anarhističkim drugom, talijanskim državljanom, koji uređuje, a i udomljava druge anarhističke sajtove (među kojima RadioAzione), prijeteći mu izbacivanjem iz države.
Razgovor je otvoren prijetnjama upućenim mojim osobnim odnosima, kako današnjim tako i budućim, pošto oni pretpostavljaju da ih ostvarujem, i da ću ih ostvarivati, samo s anarhistima, naravno inozemnim, i upozoravaju da Hrvatska nema namjeru da postane utočište osoba koje predstavljaju problem svojim matičnim zemljama.
Ovo se naravno odnosi na moj odnos s drugom koji vodi anarhistički web-site RadioAzione Italija.
Prijetnje se naravno nisu ograničile samo na moje odnose s drugovima, već me i upozoravaju da će svaki strani državljanin koje će me u budućnosti posjetiti u Hrvatskoj, bio on anarhist ili ne, biti tretiran kao sumnjivac.
Da bi se zatim izgubili u uobičajenim prijetnjama u vezi mojih roditelja, moje nezaposlenosti, mogućih pretresa, hapšenja itd.
Očita je njihova namjera da me uplaše izolacijom, ovdje u Hrvatskoj, daleko od mojih “talijanskih i grčkih prijatelja” (izraz koji su često koristili). Zato što su i oni svjesni činjenice da ne bih mogla očekivati nekakvu suradnju, aktivnost ili slično u lokalnoj sredini.
Dali su mi na znanje da poznaju i druge anarhiste u Hrvatskoj, ali da s njima, za razliko od mene, nemaju problema, da sam ja jedan jedinstveni i poseban slučaj za ovo područje (kako bih usput shvatila da druge anarhiste u Hrvatskoj baš i ne zanimaju previše moje ideje). Te da su upoznati s činjenicom da sam ja uvela, godinama unazad, teorije ustaničkog anarhizma na ova područja, mojim prijevodima Alfreda M. Bonanna. I prilično su ustrajali na toj točci.
Uzmimo u obzir da su prijevodi Bonnanovih tekstova objavljeni na Anarhističkoj Biblioteci i da su u prošlosti distribuirani kao brošure.
Bili su prilično radoznali o Bonannovim teorijama, i o njegovoj ulozi i utjecaju na talijanski anarhistički pokret, i šire, te o razlikama unutar istog, između anarhista i insurekcionalista, i FAI.
I tu sam ih uputila da ta ista pitanja postave svojim talijanskim kolegama, pošto je sasvim očito da upravo oni dirigiraju svim ovim.
Mada je interes hrvatskih vlasti prema meni i drugu započeo već godinama unazad, na temelju informacija koje oni posjeduju o nama, i koje su vjerojatno sakupili iz mailova, prisluškivanja, kontrole itd.
Drugi tekst prema kojem su izrazili brige je moj prijevod izjave anarhističkog druga iz Italije, Alfreda Cospita, “Iz trbuha Levijatana”, također objavljene na Anarhističkoj Biblioteci, kao brošura (zajedno s izjavom Nicola Gaia) naslovljena “Napad na nuklearnu energiju”.
Ono što u navedenom tekstu izaziva brige je spominjanje nuklearne elektrane Krško, koja se nalazi na slovenskoj-hrvatskoj granici (u Sloveniji), nedaleko od Zagreba.
Tu su se nadovezali i na moju suradnju s talijanskim Anarhističkim Crnim Križom (CroceNera) i na moje aktivnosti solidarnosti i potpore mojim “talijanskim i grčkim prijateljima” u zatvoru.
Treba napomenuti i činjenicu da je, kako u mojem tako i u slučaju mojeg druga/supruga, pažnja skrenuta i na Anarhistički Sajam Knjiga. U mojem slučaju, kada je predstavljena na istom Operacija “Odlučnost” i slučaj Adinolfi(uz zaprepaštenje i zgražanja mnogih).
Što se tiče mojeg websitea, RadioAzione Hrvatska, on je naravno u cijelosti “problematičan”, moji prijevodi izjava o preuzimanju odgovornosti, tekstova, pisama itd.
Dva agenta su pokušala reći nešto suvislo i o FAI u Grčkoj (i ne samo), ali bezuspješno.
A izostavila bih druge teoreme i delirije istih, kao na primjer veze između glazbe (panka) i prehrane (vegetarijanstvo/veganizam) s anarhizmom.
Sažela sam u što manje mogućih redaka događaj, i neću ulaziti u analize koje ostavljam čitaocima ovog teksta.
Jedino što želim naglasiti, proizašlo iz ovog “razgovora”, da se radi, pošto su u igri tajne službe, o projektu međunarodnog opsega (samo prije nekoliko sedmica prevedeno je, s poljskog anarhističkog web-sitea Grecja w ogniu, i objavljeno na RadioAzione Hrvatska, RadioAzione Italija i Act For Freedom Now, Izvješće ministarstva Češke Republike o odnosima između “ekstremista” iz središnjo-istočne Europe i Grčke).
Ako izostavim prijetnje, izgleda da su došli ispitati mogućnost stvaranja jedne italo-hrvatsko-grčke “Ćelije” (???) u Hrvatskoj.
I više je nego očigledno da njihove u kolege u drugim zemljama (nadasve u Italiji) prate i pokušavaju izgraditi (što i nije nešto novo) jedan “međunarodni terorizam” na famoznoj italo-grčkoj liniji, te da su stoga u potrazi za karikama koje im nedostaju.
Nadasve u ovom periodu “terorističke histerije” diljem Europe.
Istog se dana pojavila vijest u štampi da Hrvatska (članica EU, ali ne i Schengenske zone), pojačava, i pojačavat će, granične kontrole, zbog “terorizma”; i da je francuski premijer predstavio nacrt zakona o nacionalnoj sigurnosti, koji oponaša američki Patriot Act, usvojen nakon 11. septembra.

A ujutro 25. januara, taman dok je stiglo izvješće hrvatskih agenata kolegama Talijanima, već su isti druga s RadioAzione Italia pratili u kvartu gdje živi dok je išao u kupovinu.
LJUBAV I SOLIDARNOST MOJIM TALIJANSKIM I GRČKIM PRIJATELJIMA/DRUGOVIMA!!!
NOTHNIG IS OVER, EVERYTHING CONTINUES…
Erika – RadioAzione Hrvatska